010-265 25 20
'info@svekomp.se'

Boka utbildning

« Bakåt

1:a hjälpen


Kursbeskrivning

 Första hjälpen/L-ABC ink. HLR

 Genom anmälan samtycker jag att mina personuppgifter sparas i enlighet med SveKomps GDPR-policy.


Utbildningen kräver inga förkunskaper.

 

Första hjälpen-utbildning

Det övergripande målet med detta utbildningsprogram i första hjälpen är att rädda liv, förebygga vidare skadeutveckling och möjliggöra återhämtning samt minska smärta och lidande.

Första hjälpen-utbildningen baseras på internationella riktlinjer från det Europeiska HLR-rådet publicerade 2021, (erc.edu). Den vilar på en systematisk genomgång av vetenskap, beprövad erfarenhet, och överensstämmer

med akutsjukvårdens behandlingsriktlinjer i Sverige. Svenska HLR-rådet i samverkan med Civilförsvarsförbundet och Svenska Livräddningssällskapet, rekommenderar alla i samhället att årligen utbilda sig i vuxen-HLR och första hjälpen. Det är viktigt

att så många som möjligt i samhället kan ge livräddande första hjälpen. Med denna kurs får du såväl handlingsberedskap, ökad motivation och förmåga att agera praktiskt.


Efter genomgången kurs ska du kunna:

  • Identifiera vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar.
  • Larma 112 och ge en tydlig beskrivning av händelsen och antalet personer i behov av hjälp.
  • Kunna ge HLR samt använda en hjärtstartare.
  • Ge första hjälpen utifrån L-ABC till dess att ambulans/räddningstjänst anländer.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Per person 1 800 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen