010-265 25 20
'info@svekomp.se'

Boka utbildning

« Bakåt

ADR 1.3 web


Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Genom anmälan samtycker jag att mina personuppgifter sparas i enlighet med Herok akademin AB:s GDPR-policy.

 

1.3 Utbildning

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga

Utbildningens innehåll 

Utbildningen ska bestå av tre delar: Allmän utbildning, funktionsspecifik utbildning och en säkerhetsutbildning.

Utbildningen ska utformas och anpassas efter ansvar och arbetsuppgifter hos personalen.

Allmän utbildning 

Den allmänna delen ska innehålla allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.

 

Funktionsspecifik utbildning

Den funktionsspecifika delen ska beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter ge en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods.

I de fall när transporten av farligt gods omfattar flera transportslag ska personalen även utbildas om de bestämmelser som gäller för andra transportslag.

Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildningen syftar till att personalen ska få utbildning om de risker och faror som farligt gods kan medföra. Utbildningen ska anpassas utifrån de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid transport av farligt gods och dess lastning och lossning.

Utbildningens mål ska vara att ge personalen kännedom om säker hantering och nödåtgärder.

Krav på repetitionsutbildning

Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Repetition genomförs lämpligen vart 5:e år.

 

Dokumentation

En detaljerad beskrivning av all genomförd utbildning, inklusive repetitionsutbildning ska arkiveras av arbetsgivaren i minst fem år och ska på begäran göras tillgänglig för den anställda eller behörig myndighet. Dokumentation över utbildning ska styrkas när en ny anställning börjar. Dokumentationen kan exempelvis bestå av ett utbildningsregister hos arbetsgivaren och ett intyg hos arbetstagaren.

 


 


Tid

1 dag, 08:00 - 17:00

Pris

Per person 1 500 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen