010-265 25 20
'info@svekomp.se'

Boka utbildning

« Bakåt

ADR Styckegods grund


Kursbeskrivning


Kursbeskrivning

Genom anmälan samtycker jag att mina personuppgifter sparas i enlighet med SveKomps GDPR-policy.

 

Grundkurs ADR styckegods.

Vid transport av farligt gods över vissa mängder (se ADR 1.3) måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en s.k. ADR grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen som innebär en tilläggsutbildning för den klassen. En grundkurs består av 18 lektioner och föregås med en web-utbildning som genomförs innan första kursdagen. Efter genomförd lärarledd utbildning med godkänt resultat rapporterar utbildaren detta till MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Examination och intyg

Från 1 mars 2019 genomförs alla ADR-prov på Trafikverket. Efter godkänt prov skickar MSB ADR-intyget till föraren. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en lärarledd repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov med godkänt resultat på Trafikverket. Detta prov måste bli godkänt innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Förkunskaper

En web-utbildning ska genomföras hemma via dator (surfplatta och telefon fungerar inte) utbildningen tar ca 6 timmar att genomföra och avslutas med ett prov. Utbildningen kan genomföras i delar. Därför mailar kursledaren en länk till utbildningen i god tid innan den lärarledda kursen startar.

Tid

2 dagar, 08:00 - 16:00

Pris

Per person 4 995 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen