010-265 25 20
'info@svekomp.se'

Boka utbildning

« Bakåt

APV 1.2


Kursbeskrivning

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens kunna:

  • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, Trafikförordning.
  • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, Vägmärkesförordning.
  • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
  • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.
  • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).
  • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV.

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

  • Plogar, saltar och sandar.
  • Transporterar, jordmassor, grus och beläggningsmassa.
  • Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten.
  • Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00
Inga tillgängliga datum för den valda kursen