010-265 25 20
'info@svekomp.se'

Boka utbildning

« Bakåt

Motorsåg D


Kursbeskrivning

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt vid linjearbete. Tyngdpunkten ligger på användning av olika former av stång- eller kastsågar och andra specialhjälpmedel vid uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar.

Kursens mål

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå D enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig till skogsarbetare, linjearbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med tillvaratagande av skadade träd på luftburna ledningar.

Förkunskaper

Motorsågsutbildning nivå A och B, samt även C eller S. Observera att kunskap om elsäkerhet (godkänd utbildning ESA-14) är ett krav.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Per person 6 500 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen