010-265 25 20
'info@svekomp.se'

Boka utbildning

« Bakåt

Röjsåg RA+RB


Kursbeskrivning

Nivå RA
RA är alltså den grundläggande nivån som man måste klara först. Den handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly. RA-nivån täcker även RT-nivån, dvs om man tagit RA behöver man inte ta RT.
Innehåll i korthet:
 • gällande säkerhetsbestämmelser, risker som är förknippat med användning av röjmotorsågen
 • start och hantering av röjmotorsågen
 • justering av sele/såg för god ergonomi vid olika typer av arbeten
 • grundläggande teknik för kontrollerad sågning/avverkning (ansättning, varvtal, stabilitet)
 • arbetsteknik vid röjning av sly och grästrimning
 • daglig skötsel och kontroll av skärutrustning inklusive ev. filning och skränkning av skärutrustning (sågklinga, slyklinga/gräskniv och grästrimmer)
 • kontroll av såg och skyddsutrustning


Nivå RB
RB behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.
Innehåll i korthet:
 • gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av röjmotorsåg vid normal skogsröjning med kapdiameter upp till ca dubbla sågdjupet samt de risker som är förknippat med användningen.
 • fällning av ”enkelsnittsträd” (upp till klingans sågdjup, 6-8 cm stubbdiameter) med kontroll av fällriktning
 • användning av ”dubbelsnitt/omlottsågningsteknik” och ”sparad kant- teknik” på träd grövre än klingans sågdjup med kontroll av fällriktning
 • arbetsplanering (både översiktlig och detaljerad)
 • sågning av högre sittande grenar och kapa trädet i sektioner
 • risker som är förknippat med stammar i spänn

Kursens mål

Teoriprov
Du får ett antal frågor, 9 till 18 st, beroende på vilket prov det är, med endast ett rätt alternativ på varje. Man får ha ett begränsat antal fel för att bli godkänd.
 
Praktiska prov
Genom de praktiska proven ska man kunna visa att man behärskar redskapen och arbetstekniken på ett riktigt sätt. En rad olika delmoment skall klaras av med vissa krav på utfört arbete:
 
Röjsåg A                                                Röjsåg B
Justering av sele                                    Riktad fällning av grövre stammar
Start o hantering                                     Arbetsplanering
Slyröjning                                                Stammar i spänn
Skötsel o filning av klinga

Tid

2 dagar, 08:00 - 16:00

Pris

Per person 7 800 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen