010-265 25 20
'info@svekomp.se'

Boka utbildning

« Bakåt

Validering Grävmaskin


Kursbeskrivning

Teoretisk och praktisk validering av grävmaskin
 

Genom anmälan samtycker jag att mina personuppgifter sparas i enlighet med SveKomps GDPR-policy.

 

Kursinformation – validering

Hjullastare, grävlastare, grävmaskin, teleskoplastare, väghyvel, mobilkran och fordonsmonterad kran.

Med validering blir din kompetens synliggjord.

Enligt regeringens departementsskrivning, DS 2003:23, är validering en process som innebär att en bedömning sker av en individs kunskaper och kompetens, oavsett hur, var eller när de har förvärvats.

Genom validering kartläggs och dokumenteras de faktiska kunskaper och den kompetens som en individ skaffat sig. Detta kan ha skett antingen genom ett formellt lärande (organiserad utbildning inom det offentliga utbildningsväsendet) eller genom icke formellt lärande (utbildning organiserad vid sidan om det offentliga utbildningsväsendet) eller genom informellt lärande (från arbetslivet eller vardagen).

Syftet med validering är:

• Att i en pågående utbildning klarlägga kunskapsnivån, anpassa innehållet i och/eller förkorta studietiden för den enskilde

• Att i anslutning till vägledning definiera utgångsnivå för vidare studier

• Att dokumentera faktiska kunskaper och färdigheter inför ansökan om anställning eller i samband med personalutveckling på en arbetsplats.

• Att dokumentera kompetenser inför en omställning.

Krav för att få genomföra validering: 

Förare med minst 30 månaders erfarenhet kan genomföra en validering av deras kompetens.

Som anställd skall din arbetsgivare utfärda ett arbetsgivarintyg och som egen företagare så skall din revisor utfärda ett revisorsintyg på att ni har minst 3000 tim i maskin och vid ytterligare maskin i samma kategori 1500 tim.

Maskinutbildningen är TYA-certifierad och genomförs enligt TYAs utbildningsplaner, som fastställts av arbetsmarknadens parter – vanligen genom kollektivavtal.

Målgrupp

Förare av maskiner samt arbetsledning.

Kursmål

Mål och syfte är att höja kompetensen, öka säkerheten, förbättra effektiviteten och att sänka kostnaderna genom att ge förare behörighet enligt gällande arbetsmiljöföreskrifter.

 

Omfattning

Valideringen innehåller både praktiska och teoretiska prov, tex:

 Olika Maskintyper

 Maskinens konstruktion

 Ergonomi

 Maskinens arbetssätt

 Daglig tillsyn

 Material- och godshantering

 Trafiklagstiftning

 Arbetarskydd och interna regler

 Farligt gods

Tidsåtgång

 En validering tar mellan 1-5 dagar beroende på maskinslag, deltagens kunskaper och förutsättningar. 

Utbildningsbevis

Efter godkänt praktiskt och teoretiskt prov utfärdas utbildningsbevis genom Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd, TYA.

Efter godkänd validering så erhålls antingen ett utbildningsbevis eller ett yrkesbevis.

 

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Per person 7 900 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen